Joan 4v28 Llavors la dona deixà la gerra i se n’anà a la ciutat, i digué a la gent: ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνή, καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις, Zo verliet <863> (5656) de vrouw <1135> dan <3767> haar <846> watervat <5201>, e

Data: 
2023-04-28, divendres
Comentari: 

Joan 4v28 Llavors la dona deixà la gerra i se n’anà a la ciutat, i digué a la gent:ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνή, καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις,Zo verliet <863> (5656) de vrouw <1135> dan <3767> haar <846> watervat <5201>, en <2532> ging heen <565> (5627) in <1519> de stad <4172> en <2532> zeide <3004> (5719) tot de lieden <444>:GNV  Joan 4v28 The woman then left her waterpot, and went her way into the citie, and said to the men,The woman <1135> then <3767> left <863> (5656) her <846> waterpot <5201>, and <2532> went her way <565> (5627) into <1519> the city <4172>, and <2532> saith <3004> (5719) to the men <444>,BCI  Joan 4v28 Llavors la dona deixà la gerra i se'n va anar al poble a dir a la gent:CCC  Joan 4v28 Llavors la dona deixà la gerra i se n’anà a la ciutat, i digué a la gent: