Joan 4v30 Van sortir, doncs, de la ciutat, i anaven vers ell.  ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς πόλεως, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.  Zij dan <3767> gingen <1831> (5627) uit <1537> de stad <4172>, en <2532> kwamen <2064> (5711) tot <4314> Hem <846>. GNV  Joan 4v30 Then t

Data: 
2023-04-30, diumenge
Comentari: 

Joan 4v30 Van sortir, doncs, de la ciutat, i anaven vers ell. ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς πόλεως, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. Zij dan <3767> gingen <1831> (5627) uit <1537> de stad <4172>, en <2532> kwamen <2064> (5711) tot <4314> Hem <846>.GNV  Joan 4v30 Then they went out of the citie, and came vnto him.Then <3767> they went <1831> (5627) out of <1537> the city <4172>, and <2532> came <2064> (5711) unto <4314> him <846>.BCI  Joan 4v30 La gent va sortir del poble i l'anà a trobar.CCC  Joan 4v30 Van sortir, doncs, de la ciutat, i anaven vers ell.