Isaïes 41v16 Tu els ventaràs i el vent els aixecarà, i el remolí els escamparà; però tu t’alegraràs en Jahveh, et gloriaràs en el Sant d’Israel.  תִּזְרֵם֙ וְר֣וּחַ תִּשָּׂאֵ֔ם וּסְעָרָ֖ה תָּפִ֣יץ אוֹתָ֑ם וְאַתָּה֙ תָּגִ֣יל בַּֽיהוָ֔ה בִּקְד֥וֹשׁ יִשְׂרָ

Data: 
2023-06-16, divendres
Comentari: 

Isaïes 41v16 Tu els ventaràs i el vent els aixecarà, i el remolí els escamparà; però tu t’alegraràs en Jahveh, et gloriaràs en el Sant d’Israel. תִּזְרֵם֙ וְר֣וּחַ תִּשָּׂאֵ֔ם וּסְעָרָ֖ה תָּפִ֣יץ אוֹתָ֑ם וְאַתָּה֙ תָּגִ֣יל בַּֽיהוָ֔ה בִּקְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֖ל תִּתְהַלָּֽל׃ פ  Gij zult ze wannen <02219> (08799), en de wind <07307> zal ze wegnemen <05375> (08799), en de stormwind <05591> zal ze verstrooien <06327> (08686); maar gij zult u verheugen <01523> (08799) in den HEERE <03068>; in den Heilige <06918> Israels <03478> zult gij u roemen <01984> (08691).Thou shalt fanne them, and the winde shall carie them away, and the whirlewinde shall scatter them: and thou shalt reioyce in the Lord, and shalt glory in the holy one of Israel.Thou shalt fan <02219> (08799) them, and the wind <07307> shall carry them away <05375> (08799), and the whirlwind <05591> shall scatter <06327> (08686) them: and thou shalt rejoice <01523> (08799) in the LORD <03068>, and shalt glory <01984> (08691) in the Holy One <06918> of Israel <03478>.BCI  Isaïes 41v16 Els ventaràs, i se'ls endurà la marinada, la terbolina els dispersarà. I tu t'alegraràs de l'obra del Senyor, et gloriaràs del Sant d'Israel.»CCC  Isaïes 41v16 Tu els ventaràs i el vent els aixecarà, i el remolí els escamparà; però tu t’alegraràs en Jahveh, et gloriaràs en el Sant d’Israel.