1a Corintis 7v5 No us priveu l’un de l’altre, si no és de comú acord, per un temps, a fi de dedicar-vos al dejuni i a la pregària, i després estigueu junts novament perquè Satanàs no us tempti per causa de la vostra incontinència.  μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλου

Data: 
2023-07-05, dimecres
Comentari: 

1a Corintis 7v5 No us priveu l’un de l’altre, si no és de comú acord, per un temps, a fi de dedicar-vos al dejuni i a la pregària, i després estigueu junts novament perquè Satanàs no us tempti per causa de la vostra incontinència. μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν, ἵνα σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησθε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.SVV  1a Corintis 7v5 Onttrekt u <650> (5720) elkander <240> niet <3361>, tenzij <1509> <302> dan <5100> met <1537> beider toestemming <4859> voor <4314> een tijd <2540>, opdat <2443> gij u tot vasten <3521> en <2532> bidden <4335> moogt verledigen <4980> (5725); en <2532> komt <4905> (5741) wederom <3825> bijeen <1909> <846>, opdat <2443> u <5209> de satan <4567> niet <3361> verzoeke <3985> (5725), omdat <1223> gij u <5216> niet kunt onthouden <192>.GNV  1a Corintis 7v5 Defraude not one another, except it be with consent for a time, that ye may giue your selues to fasting and praier, and againe come together that Satan tempt you not for your incontinecie.Defraud ye <650> (5720) not <3361> one the other, 1 <240> except <1509> <302> it be <5100> with <1537> consent <4859> for <4314> a time <2540>, that <2443> ye may 2 give yourselves <4980> (5725) to fasting <3521> and <2532> prayer <4335>; and <2532> come <4905> (5741) together <1909> <846> again <3825>, that <3363> <0> Satan <4567> tempt <3985> (5725) you <5209> not <3363> for <1223> your <5216> incontinency <192>.BCI  1a Corintis 7v5 No us refuseu l'un a l'altre, si no és de comú acord i durant un cert temps per tal de dedicar-vos a la pregària; però després torneu a tenir relacions matrimonials,1 no fos cas que Satanàs us temptés aprofitant-se de la vostra falta de domini.CCC  1a Corintis 7v5 No us priveu l’un de l’altre, si no és de comú acord, per un temps, a fi de dedicar-vos al dejuni i a la pregària, i després estigueu junts novament perquè Satanàs no us tempti per causa de la vostra incontinència.