Mateu 9v3 I heus aquí, alguns dels escribes es van dir dintre seu: Aquest blasfema. καὶ ἰδού, τινὲς τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτος βλασφημεῖ. SVV  Mateu 9v3 En <2532> ziet <2400> (5628), sommigen <5100> der Schriftgeleerden <1122> zeiden <2036>

Data: 
2023-09-03, diumenge
Comentari: 

Mateu 9v3 I heus aquí, alguns dels escribes es van dir dintre seu: Aquest blasfema.καὶ ἰδού, τινὲς τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτος βλασφημεῖ.SVV  Mateu 9v3 En <2532> ziet <2400> (5628), sommigen <5100> der Schriftgeleerden <1122> zeiden <2036> (5627) in <1722> zichzelven <1438>: Deze <3778> lastert <987> (5719) God.GNV  Mateu 9v3 And beholde, certaine of the Scribes saide with themselues, This man blasphemeth.And <2532>, behold <2400> (5628), certain <5100> of the scribes <1122> said <2036> (5627) within <1722> themselves <1438>, This <3778> man 1 blasphemeth <987> (5719).BCI  Mateu 9v3 Hi havia allà uns mestres de la Llei que es deien dintre seu: «Aquest blasfema.»1CCC  Mateu 9v3 I heus aquí, alguns dels escribes es van dir dintre seu: Aquest blasfema.