Mateu 9v4 I Jesús, veient els seus pensaments, digué: Per què penseu malament dins dels vostres cors?  καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν, Ἱνατί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; En <2532> Jezus <2424>, ziende <1492> (5631) hun <8

Data: 
2023-09-04, dilluns
Comentari: 

Mateu 9v4 I Jesús, veient els seus pensaments, digué: Per què penseu malament dins dels vostres cors? καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν, Ἱνατί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;En <2532> Jezus <2424>, ziende <1492> (5631) hun <846> gedachten <1761>, zeide <2036> (5627): Waarom <2444> overdenkt <1760> (5736) gij <5210> kwaad <4190> in <1722> uw <5216> harten <2588>?GNV  Mateu 9v4 But when Iesus saw their thoughts, he said, Wherefore thinke yee euil things in your hearts?And <2532> Jesus <2424> knowing <1492> (5631) their <846> thoughts <1761> said <2036> (5627), Wherefore <2444> think <1760> (5736) ye <5210> evil <4190> in <1722> your <5216> hearts <2588>?BCI  Mateu 9v4 Però Jesús, que coneixia els seus pensaments, els replicà: «Per què penseu amb dolenteria en el vostre cor?CCC  Mateu 9v4 I Jesús, veient els seus pensaments, digué: Per què penseu malament dins dels vostres cors?