Mateu 9v5 Què és més fàcil, doncs? Dir: Et són perdonats els pecats, o dir: Alça’t i camina? τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι· ἢ εἰπεῖν, Ἔγειραι καὶ περιπάτει; SVV  Mateu 9v5 Want <1063> wat <5101> is <2076> (5748) lichter <212

Data: 
2023-09-05, dimarts
Comentari: 

Mateu 9v5 Què és més fàcil, doncs? Dir: Et són perdonats els pecats, o dir: Alça’t i camina?τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι· ἢ εἰπεῖν, Ἔγειραι καὶ περιπάτει;SVV  Mateu 9v5 Want <1063> wat <5101> is <2076> (5748) lichter <2123> te zeggen <2036> (5629): De zonden <266> zijn u <4671> vergeven <863> (5769)? of <2228> te zeggen <2036> (5629): Sta op <1453> (5669) en <2532> wandel <4043> (5720)?GNV  Mateu 9v5 For whether is it easier to say, Thy sinnes are forgiuen thee, or to say, Arise, and walke?For <1063> whether <5101> is <2076> (5748) easier <2123>, to say <2036> (5629), Thy sins <266> be forgiven <863> (5769) thee <4671>; or <2228> to say <2036> (5629), Arise <1453> (5669), and <2532> walk <4043> (5720)?BCI  Mateu 9v5 Què és més fàcil, dir: "Et són perdonats els pecats", o bé dir: "Aixeca't i camina"?CCC  Mateu 9v5 Què és més fàcil, doncs? Dir: Et són perdonats els pecats, o dir: Alça’t i camina?