Mateu 9v9 I Jesús se’n va anar d’allà i va veure un home anomenat Mateu assegut al lloc de la recaptació d’impostos, i li diu: Segueix-me. I ell s’aixecà, i el va seguir.Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμ

Data: 
2023-09-09, dissabte
Comentari: 

Mateu 9v9 I Jesús se’n va anar d’allà i va veure un home anomenat Mateu assegut al lloc de la recaptació d’impostos, i li diu: Segueix-me. I ell s’aixecà, i el va seguir.Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.SVV  Mateu 9v9 En <2532> Jezus <2424>, van daar <1564> voortgaande <3855> (5723), zag <1492> (5627) een mens <444> in <1909> het tolhuis <5058> zitten <2521> (5740), genaamd <3004> (5746) Mattheus <3156>; en <2532> zeide <3004> (5719) tot hem <846>: Volg <190> (5720) Mij <3427>. En <2532> hij opstaande <450> (5631), volgde <190> (5656) Hem <846>.GNV  Mateu 9v9 And as Iesus passed foorth from thence, hee sawe a man sitting at the custome, named Matthewe, and saide to him, Followe me. And he arose, and followed him.And as <2532> Jesus <2424> passed forth <3855> (5723) from thence <1564>, he saw <1492> (5627) a man <444>, named <3004> (5746) Matthew <3156>, sitting <2521> (5740) at <1909> the 2 receipt of custom <5058>: and <2532> he saith <3004> (5719) unto him <846>, Follow <190> (5720) me <3427>. And <2532> he arose <450> (5631), and followed <190> (5656) him <846>.BCI  Mateu 9v9 Mentre se n'anava,1 Jesús veié tot passant un home que es deia Mateu, assegut a la taula de recaptació d'impostos,2 i li digué: «Segueix-me.»3 Ell s'aixecà i el va seguir.CCC  Mateu 9v9 I Jesús se’n va anar d’allà i va veure un home anomenat Mateu assegut al lloc de la recaptació d’impostos, i li diu: Segueix-me. I ell s’aixecà, i el va seguir.