Mateu 9v11 I en veure-ho els fariseus, van dir als seus deixebles: Com és que el vostre mestre menja amb els publicans i pecadors? καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν; SVV  Ma

Data: 
2023-09-11, dilluns
Comentari: 

Mateu 9v11 I en veure-ho els fariseus, van dir als seus deixebles: Com és que el vostre mestre menja amb els publicans i pecadors?καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;SVV  Mateu 9v11 En <2532> de Farizeen <5330>, dat ziende <1492> (5631), zeiden <2036> (5627) tot Zijn <846> discipelen <3101>: Waarom <1302> eet <2068> (5719) uw <5216> Meester <1320> met <3326> de tollenaren <5057> en <2532> de zondaren <268>?GNV  Mateu 9v11 And when the Pharises sawe that, they saide to his disciples, Why eateth your master with Publicanes and sinners?And <2532> when the Pharisees <5330> saw <1492> (5631) it, they said <2036> (5627) unto his <846> disciples <3101>, Why <1302> eateth <2068> (5719) your <5216> Master <1320> with <3326> publicans <5057> and <2532> sinners <268>?BCI  Mateu 9v11 Quan els fariseus ho veieren, preguntaren als deixebles: «Per què el vostre mestre menja amb els publicans i els pecadors?»CCC  Mateu 9v11 I en veure-ho els fariseus, van dir als seus deixebles: Com és que el vostre mestre menja amb els publicans i pecadors?