Mateu 9v15 I Jesús els digué: ¿Poden potser plorar els amics del nuvi mentre el nuvi és amb ells? Però vindran dies quan el nuvi els serà pres, i llavors dejunaran. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν, ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν

Data: 
2023-09-15, divendres
Comentari: 

Mateu 9v15 I Jesús els digué: ¿Poden potser plorar els amics del nuvi mentre el nuvi és amb ells? Però vindran dies quan el nuvi els serà pres, i llavors dejunaran.καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν, ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν.SVV  Mateu 9v15 En <2532> Jezus <2424> zeide <2036> (5627) tot hen <846>: <3361> Kunnen <1410> (5736) ook de bruiloftskinderen <5207> <3567> treuren <3996> (5721), zolang <1909> <3745> de Bruidegom <3566> bij <3326> hen <846> is <2076> (5748)? Maar <1161> de dagen <2250> zullen komen <2064> (5695), wanneer <3752> de Bruidegom <3566> van <575> hen <846> zal weggenomen zijn <522> (5686), en <2532> dan <5119> zullen zij vasten <3522> (5692).GNV  Mateu 9v15 And Iesus saide vnto them, Can the children of the marriage chamber mourne as long as the bridegrome is with them? But the daies will come, when the bridegrome shall be taken from them, and then shall they fast.And <2532> Jesus <2424> said <2036> (5627) unto them <846>, Can <3361> <1410> (5736) the 1 children <5207> of the bridechamber <3567> mourn <3996> (5721), as long as <1909> <3745> the bridegroom <3566> is <2076> (5748) with <3326> them <846>? but <1161> the days <2250> will come <2064> (5695), when <3752> the bridegroom <3566> shall be taken <522> (5686) from <575> them <846>, and <2532> then <5119> shall they fast <3522> (5692).BCI  Mateu 9v15 Jesús els contestà: «¿Poden estar tristos els convidats a noces1 mentre l'espòs és amb ells?2 Ja vindrà el temps que l'espòs els serà pres,3 i llavors sí que dejunaran.CCC  Mateu 9v15 I Jesús els digué: ¿Poden potser plorar els amics del nuvi mentre el nuvi és amb ells? Però vindran dies quan el nuvi els serà pres, i llavors dejunaran.