Mateu 9v16 I ningú no posa un tros de roba sense batanar en un vestit vell, perquè el pedaç estira del vestit i es fa un esquinç pitjor. οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον

Data: 
2023-09-16, dissabte
Comentari: 

Mateu 9v16 I ningú no posa un tros de roba sense batanar en un vestit vell, perquè el pedaç estira del vestit i es fa un esquinç pitjor.οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. Ook <1161> zet <1911> (5719) niemand <3762> een lap <1915> ongevold <46> laken <4470> op <1909> een oud <3820> kleed <2440>; want <1063> deszelfs aangezette lap <4138> scheurt af <142> (5719) van <575> het kleed <2440>, en <2532> er wordt <1096> (5736) een ergere <5501> scheur <4978>.GNV  Mateu 9v16 Moreouer no man pieceth an olde garment with a piece of newe cloth: for that that should fill it vp, taketh away from the garment, and the breach is worse.No man <3762> putteth <1911> (5719) a piece <1915> of 1 new <46> cloth <4470> unto <1909> an old <3820> garment <2440>, for <1063> that which is put in to fill it up <4138> taketh <142> (5719) <846> from <575> the garment <2440>, and <2532> the rent <4978> is made <1096> (5736) worse <5501>.BCI  Mateu 9v16 Ningú no posa en un vestit vell un pedaç de roba sense tractar:1 el pedaç estiraria la roba del vestit i es faria un esquinç més gros.CCC  Mateu 9v16 I ningú no posa un tros de roba sense batanar en un vestit vell, perquè el pedaç estira del vestit i es fa un esquinç pitjor.