Mateu 9v17 Ni tampoc fiquen el vi nou en bots vells, altrament es rebenten els bots, el vi es vessa i els bots es fan malbé. Sinó que fiquen el vi nou en bots nous, i ambdues coses es conserven. οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε,

Data: 
2023-09-17, diumenge
Comentari: 

Mateu 9v17 Ni tampoc fiquen el vi nou en bots vells, altrament es rebenten els bots, el vi es vessa i els bots es fan malbé. Sinó que fiquen el vi nou en bots nous, i ambdues coses es conserven.οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται, καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται· ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀμφότερα συντηροῦνται.SVV  Mateu 9v17 Noch <3761> doet men <906> (5719) nieuwen <3501> wijn <3631> in <1519> oude <3820> leder zakken <779>; anders <1490> zo bersten <4486> (5743) de leder zakken <779>, en <2532> de wijn <3631> wordt uitgestort <1632> (5743), en <2532> de leder zakken <779> verderven <622> (5698), maar <235> men doet <906> (5719) nieuwen <3501> wijn <3631> in <1519> nieuwe <2537> leder zakken <779>, en <2532> beide <297> te zamen worden behouden <4933> (5743).GNV  Mateu 9v17 Neither doe they put newe wine into olde vessels: for then the vessels would breake, and the wine woulde be spilt, and the vessels shoulde perish: but they put new wine into newe vessels, and so are both preserued.Neither <3761> do men put <906> (5719) new <3501> wine <3631> into <1519> old <3820> bottles <779>: else <1490> the bottles <779> break <4486> (5743), and <2532> the wine <3631> runneth out <1632> (5743), and <2532> the bottles <779> perish <622> (5698): but <235> they put <906> (5719) new <3501> wine <3631> into <1519> new <2537> bottles <779>, and <2532> both <297> are preserved <4933> (5743).BCI  Mateu 9v17 Tampoc no posen vi nou en bots vells: els bots es rebentarien,1 el vi s'escamparia i els bots es farien malbé. El vi nou s'ha de posar en bots nous, i així es conserven bots i vi.»2CCC  Mateu 9v17 Ni tampoc fiquen el vi nou en bots vells, altrament es rebenten els bots, el vi es vessa i els bots es fan malbé. Sinó que fiquen el vi nou en bots nous, i ambdues coses es conserven.