Mateu 9v18 Mentre els deia aquestes coses, heus aquí, vingué un dirigent de la sinagoga, es prosternà davant d’ell i deia: La meva filla s’acaba de morir ara mateix, però vine, imposa-li la mà i viurà. Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδού, ἄρχων εἷς ἐλθὼν

Data: 
2023-09-18, dilluns
Comentari: 

Mateu 9v18 Mentre els deia aquestes coses, heus aquí, vingué un dirigent de la sinagoga, es prosternà davant d’ell i deia: La meva filla s’acaba de morir ara mateix, però vine, imposa-li la mà i viurà.Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδού, ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ, λέγων ὅτι Ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ ζήσεται.SVV  Mateu 9v18 Als Hij deze dingen <5023> tot hen <846> sprak <2980> (5723), ziet <2400> (5628), een overste <758> kwam <2064> (5631) en aanbad <4352> (5707) Hem <846>, zeggende <3004> (5723): <3754> Mijn <3450> dochter <2364> is nu terstond <737> gestorven <5053> (5656), doch <235> kom <2064> (5631) en leg <2007> (5628) Uw <4675> hand <5495> op <1909> haar <846>, en <2532> zij zal leven <2198> (5695).GNV  Mateu 9v18 While hee thus spake vnto them, beholde, there came a certaine ruler, and worshipped him, saying, My daughter is nowe deceased, but come and laie thine hande on her, and shee shall liue. While he <846> spake <2980> (5723) these things <5023> unto them <846>, behold <2400> (5628), there came <2064> (5631) a certain <1520> ruler <758>, and worshipped <4352> (5707) him <846>, saying <3004> (5723), <3754> My <3450> daughter <2364> is even now <737> dead <5053> (5656): but <235> come <2064> (5631) and lay <2007> (5628) thy <4675> hand <5495> upon <1909> her <846>, and <2532> she shall live <2198> (5695).BCI  Mateu 9v18 Mentre Jesús1 els parlava, es presentà un home important, es va prosternar davant d'ell i li digué: «La meva filla s'acaba de morir. Però vine a imposar-li la mà2 i viurà.»CCC  Mateu 9v18 Mentre els deia aquestes coses, heus aquí, vingué un dirigent de la sinagoga, es prosternà davant d’ell i deia: La meva filla s’acaba de morir ara mateix, però vine, imposa-li la mà i viurà.