Mateu 9v21 Perquè es deia dintre seu: Si toco tan sols el seu mantell, seré salvada. ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ, Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι. SVV  Mateu 9v21 Want <1063> zij zeide <3004> (5707) in <1722> zichzelven <1438>: Indien <1437> ik all

Data: 
2023-09-21, dijous
Comentari: 

Mateu 9v21 Perquè es deia dintre seu: Si toco tan sols el seu mantell, seré salvada.ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ, Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι.SVV  Mateu 9v21 Want <1063> zij zeide <3004> (5707) in <1722> zichzelven <1438>: Indien <1437> ik alleenlijk <3440> Zijn <846> kleed <2440> aanraak <680> (5672), zo zal ik gezond worden <4982> (5701).GNV  Mateu 9v21 For shee saide in her selfe, If I may touche but his garment onely, I shalbe whole.For <1063> she said <3004> (5707) within <1722> herself <1438>, If <1437> I may <680> <0> but <3440> touch <680> (5672) his <846> garment <2440>, I shall be whole <4982> (5701).BCI  Mateu 9v21 perquè pensava: «Només que li pugui tocar el mantell, ja em curaré.»1CCC  Mateu 9v21 Perquè es deia dintre seu: Si toco tan sols el seu mantell, seré salvada.