Hebreus 7v10 Perquè encara era en els lloms del seu pare, quan Melquisedec el vingué a trobar.  ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν, ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ. Want <1063> hij was <2258> (5713) nog <2089> in <1722> de lenden <3751> des vaders <3962

Data: 
2024-07-10, dimecres
Comentari: 

Hebreus 7v10 Perquè encara era en els lloms del seu pare, quan Melquisedec el vingué a trobar. ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν, ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ.Want <1063> hij was <2258> (5713) nog <2089> in <1722> de lenden <3751> des vaders <3962>, als <3753> hem <846> Melchizedek <3198> tegemoet ging <4876> (5656).GNV  Hebreus 7v10 For hee was yet in the loynes of his father Abraham, when Melchi-sedec met him.For <1063> he was <2258> (5713) yet <2089> in <1722> the loins <3751> of his father <3962>, when <3753> Melchisedec <3198> met <4876> (5656) him <846>.BCI  Hebreus 7v10 perquè el dia que Melquisedec anà a trobar Abraham, el patriarca encara duia Leví a les entranyes.1CCC  Hebreus 7v10 Perquè encara era en els lloms del seu pare, quan Melquisedec el vingué a trobar.