Marc 3v21 I quan ho van sentir els de casa seva, van sortir per agafar-lo, perquè deien: Ha perdut el seny. καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν· ἔλεγον γὰρ ὅτι Ἐξέστη.

Data: 
2019-03-21, dijous
Comentari: 

Marc 3v21 I quan ho van sentir els de casa seva, van sortir per agafar-lo, perquè deien: Ha perdut el seny.καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν· ἔλεγον γὰρ ὅτι Ἐξέστη.And <2532> when his <846> friends <3844> heard <191> (5660) of it, they went out <1831> (5627) to lay hold <2902> (5658) on him <846>: for <1063> they said <3004> (5707), <3754> He is beside himself <1839> (5627).