Lluc 9v29 I s’esdevingué que mentre ell estava pregant, el semblant del seu rostre canvià, i la seva roba es tornà d’un blanc resplendent. καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτόν, τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων

Data: 
2020-09-29, dimarts
Comentari: 

Lluc 9v29 I s’esdevingué que mentre ell estava pregant, el semblant del seu rostre canvià, i la seva roba es tornà d’un blanc resplendent.καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτόν, τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων.And <2532> as <1722> he <846> prayed <4336> (5738), the fashion <1491> of his <846> countenance <4383> was <1096> (5633) altered <2087>, and <2532> his <846> raiment <2441> was white <3022> and glistering <1823> (5723).