Marc 5v27 havia sentit parlar de Jesús i vingué entre la multitud, per darrere, i li va tocar el mantell. ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·

Data: 
2019-05-27, dilluns
Comentari: 

Marc 5v27 havia sentit parlar de Jesús i vingué entre la multitud, per darrere, i li va tocar el mantell.ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·When she had heard <191> (5660) of <4012> Jesus <2424>, came <2064> (5631) in <1722> the press <3793> behind <3693>, and touched <680> (5662) his <846> garment <2440>.