Marc 6v29 I quan els seus deixebles ho van sentir, vingueren a agafar el seu cos i el van posar en un sepulcre. καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον, καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. En <2532> als zijn <846> discipelen <3101> dit ho

Data: 
2022-06-29, dimecres
Comentari: 

Marc 6v29 I quan els seus deixebles ho van sentir, vingueren a agafar el seu cos i el van posar en un sepulcre.καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον, καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ.En <2532> als zijn <846> discipelen <3101> dit hoorden <191> (5660), gingen zij <2064> (5627) en <2532> namen <142> (5656) zijn <846> dood lichaam <4430> weg, en <2532> legden <5087> (5656) dat <846> in <1722> een graf <3419>.And when his disciples heard it, they came and tooke vp his body, and put it in a tombe. And <2532> when his <846> disciples <3101> heard <191> (5660) of it, they came <2064> (5627) and <2532> took up <142> (5656) his <846> corpse <4430>, and <2532> laid <5087> (5656) it <846> in <1722> a tomb <3419>.BCI  Marc 6v29 Quan els deixebles de Joan ho van saber, anaren a endur-se el seu cos i li donaren sepultura.1CCC  Marc 6v29 I quan els seus deixebles ho van sentir, vingueren a agafar el seu cos i el van posar en un sepulcre.