Lluc 7v13 I el Senyor, en veure-la, es va compadir d’ella, i li digué: No ploris. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ, καὶ εἶπεν αὐτῇ, Μὴ κλαῖε.

Data: 
1977-09-02, divendres
Comentari: 

Lluc 7v13 I el Senyor, en veure-la, es va compadir d’ella, i li digué: No ploris.

καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ, καὶ εἶπεν αὐτῇ, Μὴ κλαῖε.

And <2532> when the Lord <2962> saw <1492> (5631) her <846>, he had compassion <4697> (5675) on <1909> her <846>, and <2532> said <2036> (5627) unto her <846>, Weep <2799> (5720) not <3361>.