Lluc 12v32 ¶ No tinguis por, petit ramat, perquè el vostre Pare s’ha complagut a donar-vos el regne. ¶ μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.

Data: 
1977-09-04, diumenge
Comentari: 

Lluc 12v32 ¶ No tinguis por, petit ramat, perquè el vostre Pare s’ha complagut a donar-vos el regne.

¶ μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.

¶ Fear <5399> (5732) (5737) not <3361>, little <3398> flock <4168>; for <3754> it is <2106> <0> your <5216> Father's <3962> good pleasure <2106> (5656) to give <1325> (5629) you <5213> the kingdom <932>.