Joan 8v12 Llavors Jesús els va parlar una altra vegada, dient: Jo sóc la llum del món, el qui em segueix no caminarà en la fosca, sinó que tindrà la llum de la vida. Πάλιν οὖν ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς ἐλάλησε λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ ο

Data: 
1977-09-12, dilluns
Comentari: 

Joan 8v12 Llavors Jesús els va parlar una altra vegada, dient: Jo sóc la llum del món, el qui em segueix no caminarà en la fosca, sinó que tindrà la llum de la vida.

Πάλιν οὖν ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς ἐλάλησε λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

Then <3767> spake <2980> (5656) Jesus <2424> again <3825> unto them <846>, saying <3004> (5723), I <1473> am <1510> (5748) the light <5457> of the world <2889>: he that followeth <190> (5723) me <1698> shall <4043> <0> not <3364> walk <4043> (5692) in <1722> darkness <4653>, but <235> shall have <2192> (5692) the light <5457> of life <2222>.