Daniel 4v35 i tots els que habiten sobre la terra són comptats davant seu com no-res, i ell obra com vol entre l’exèrcit dels cels i els habitants de la terra, i no hi ha ningú que pugui aturar la seva mà, i que li digui: Què fas? וְכָל־(דָּאֲרֵי) [דָּי

Data: 
2003-03-01, dissabte
Comentari: 

Daniel 4v35 i tots els que habiten sobre la terra són comptats davant seu com no-res, i ell obra com vol entre l’exèrcit dels cels i els habitants de la terra, i no hi ha ningú que pugui aturar la seva mà, i que li digui: Què fas?

וְכָל־(דָּאֲרֵי) [דָּיְרֵ֤י] אַרְעָא֙ כְּלָ֣ה חֲשִׁיבִ֔ין וּֽכְמִצְבְּיֵ֗הּ עָבֵד֙ בְּחֵ֣יל שְׁמַיָּ֔א (וְדָאֲרֵי) [וְדָיְרֵ֖י] אַרְעָ֑א וְלָ֤א אִיתַי֙ דִּֽי־יְמַחֵ֣א בִידֵ֔הּ וְיֵ֥אמַר לֵ֖הּ מָ֥ה עֲבַֽדְתְּ׃

And all <03606> the inhabitants <01753> (08748) of the earth <0772> are reputed <02804> (08752) as nothing <03809>: and he doeth <05648> (08751) according to his will <06634> (08749) in the army <02429> of heaven <08065>, and among the inhabitants <01753> (08748) of the earth <0772>: and none <03809> can <0383> stay <04223> (08741) his hand <03028>, or say <0560> (08748) unto him, What <04101> doest <05648> (08754) thou?