Romans 8v15 Perquè no vau rebre un esperit d’esclavitud per recaure en la por, sinó que vau rebre un esperit d’adopció, pel qual exclamem: Abba, Pare! οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ᾽ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν, Ἀββᾶ, ὁ

Data: 
2011-01-15, dissabte
Comentari: 

Romans 8v15 Perquè no vau rebre un esperit d’esclavitud per recaure en la por, sinó que vau rebre un esperit d’adopció, pel qual exclamem: Abba, Pare!

οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ᾽ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν, Ἀββᾶ, ὁ πατήρ.

For <1063> ye have <2983> <0> not <3756> received <2983> (5627) the spirit <4151> of bondage <1397> again <3825> to <1519> fear <5401>; but <235> ye have received <2983> (5627) the Spirit <4151> of adoption <5206>, whereby <1722> <3739> we cry <2896> (5719), Abba <5>, Father <3962>.