Romans 8v30 I els que predestinà, aquests també els va cridar; i els que cridà, aquests també els va justificar; i els que justificà, aquests també els va glorificar. οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε· καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν· οὓς δὲ

Data: 
2011-01-30, diumenge
Comentari: 

Romans 8v30 I els que predestinà, aquests també els va cridar; i els que cridà, aquests també els va justificar; i els que justificà, aquests també els va glorificar.

οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε· καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν· οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε.

Moreover <1161> whom <3739> he did predestinate <4309> (5656), them <5128> he <2564> <0> also <2532> called <2564> (5656): and <2532> whom <3739> he called <2564> (5656), them <5128> he <1344> <0> also <2532> justified <1344> (5656): and <1161> whom <3739> he justified <1344> (5656), them <5128> he <1392> <0> also <2532> glorified <1392> (5656).