Romans 8v32 Ell, que no va estalviar el seu propi Fill, sinó que el va lliurar per tots nosaltres, ¿com no ens donarà amb ell també totes les coses? ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα

Data: 
2011-02-02, dimecres
Comentari: 

Romans 8v32 Ell, que no va estalviar el seu propi Fill, sinó que el va lliurar per tots nosaltres, ¿com no ens donarà amb ell també totes les coses?

ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται;

He that <3739> <1065> spared <5339> (5662) not <3756> his own <2398> Son <5207>, but <235> delivered <3860> <0> him <846> up <3860> (5656) for <5228> us <2257> all <3956>, how <4459> shall he <5483> <0> not <3780> with <4862> him <846> also <2532> freely give <5483> (5695) us <2254> all things <3956>?