Romans 8v34 Qui condemna? Crist és el qui va morir, més encara, el qui també va ressuscitar, el qui també és a la dreta de Déu, i el qui també intercedeix per nosaltres. τίς ὁ κατακρίνων; Χριστὸς ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερθείς, ὃς καὶ ἔστιν ἐν δεξιᾷ

Data: 
2011-02-04, divendres
Comentari: 

Romans 8v34 Qui condemna? Crist és el qui va morir, més encara, el qui també va ressuscitar, el qui també és a la dreta de Déu, i el qui també intercedeix per nosaltres.

τίς ὁ κατακρίνων; Χριστὸς ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερθείς, ὃς καὶ ἔστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν.

Who <5101> is he that condemneth <2632> (5723) (5694)? It is Christ <5547> that died <599> (5631), yea <1161> rather <3123> <2532>, that is risen again <1453> (5685), who <3739> is <2076> (5748) even <2532> at <1722> the right hand <1188> of God <2316>, who <3739> also <2532> maketh intercession <1793> (5719) for <5228> us <2257>.