Romans 8v37 Però en totes aquestes coses som més que vencedors per mitjà d’aquell que ens va estimar. ἀλλ᾽ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς.

Data: 
2011-02-07, dilluns
Comentari: 

Romans 8v37 Però en totes aquestes coses som més que vencedors per mitjà d’aquell que ens va estimar.

ἀλλ᾽ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς.

Nay <235>, in <1722> all <3956> these things <5125> we are more than conquerors <5245> (5719) through <1223> him that loved <25> (5660) us <2248>.