Romans 8v38 Perquè estic convençut que ni la mort, ni la vida, ni àngels, ni principats, ni potestats, ni les coses presents, ni les futures, πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα

Data: 
2011-02-08, dimarts
Comentari: 

Romans 8v38 Perquè estic convençut que ni la mort, ni la vida, ni àngels, ni principats, ni potestats, ni les coses presents, ni les futures,

πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα

For <1063> I am persuaded <3982> (5769), that <3754> neither <3777> death <2288>, nor <3777> life <2222>, nor <3777> angels <32>, nor <3777> principalities <746>, nor <3777> powers <1411>, nor <3777> things present <1764> (5761), nor <3777> things to come <3195> (5723),