Mateu 5v4 Feliços els afligits, perquè ells seran consolats. Μακάριοι οἱ πενθοῦντες· ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

Data: 
2013-07-04, dijous
Comentari: 

Mateu 5v4 Feliços els afligits, perquè ells seran consolats.

Μακάριοι οἱ πενθοῦντες· ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

Blessed <3107> are they that mourn <3996> (5723): for <3754> they <846> shall be comforted <3870> (5701).