Mateu 5v10 Feliços els qui són perseguits per causa de la justícia, perquè d’ells és el regne dels cels. Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης· ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Data: 
2013-07-10, dimecres
Comentari: 

Mateu 5v10 Feliços els qui són perseguits per causa de la justícia, perquè d’ells és el regne dels cels.

Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης· ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.