Mateu 5v16 Així ha de brillar la vostra llum davant dels homes, a fi que vegin les vostres bones obres i glorifiquin el vostre Pare que és en els cels. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν πατ

Data: 
2013-07-16, dimarts
Comentari: 

Mateu 5v16 Així ha de brillar la vostra llum davant dels homes, a fi que vegin les vostres bones obres i glorifiquin el vostre Pare que és en els cels.

οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Let your <5216> light <5457> so <3779> shine <2989> (5657) before <1715> men <444>, that <3704> they may see <1492> (5632) your <5216> good <2570> works <2041>, and <2532> glorify <1392> (5661) your <5216> Father <3962> which <3588> is in <1722> heaven <3772>.