Mateu 5v19 Per tant, el qui desfaci un d’aquests manaments més petits i ensenyi als homes a fer-ho així, serà anomenat molt petit en el regne dels cels. Però qui els faci i ensenyi, aquest serà anomenat gran en el regne dels cels. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν

Data: 
2013-07-19, divendres
Comentari: 

Mateu 5v19 Per tant, el qui desfaci un d’aquests manaments més petits i ensenyi als homes a fer-ho així, serà anomenat molt petit en el regne dels cels. Però qui els faci i ensenyi, aquest serà anomenat gran en el regne dels cels.

ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων, καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Whosoever <3739> <1437> therefore <3767> shall break <3089> (5661) one <3391> of these <5130> least <1646> commandments <1785>, and <2532> shall teach <1321> (5661) men <444> so <3779>, he shall be called <2564> (5701) the least <1646> in <1722> the kingdom <932> of heaven <3772>: but <1161> whosoever <3739> <302> shall do <4160> (5661) and <2532> teach <1321> (5661) them, the same <3778> shall be called <2564> (5701) great <3173> in <1722> the kingdom <932> of heaven <3772>.