Mateu 5v20 Perquè us dic que si la vostra justícia no sobrepassa la dels escribes i fariseus, no entrareu pas en el regne dels cels. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασι

Data: 
2013-07-20, dissabte
Comentari: 

Mateu 5v20 Perquè us dic que si la vostra justícia no sobrepassa la dels escribes i fariseus, no entrareu pas en el regne dels cels.

λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

For <1063> I say <3004> (5719) unto you <5213>, That <3754> except <3362> your <5216> righteousness <1343> shall exceed <4052> (5661) <4119> the righteousness of the scribes <1122> and <2532> Pharisees <5330>, ye shall in no case <3364> enter <1525> (5632) into <1519> the kingdom <932> of heaven <3772>.