Mateu 5v25 Posa’t d’acord ben aviat amb el teu adversari, mentre ets en el camí amb ell, no fos que l’adversari et lliurés al jutge, i el jutge et lliurés a l’agutzil i et llancessin a la presó. ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ, ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μ

Data: 
2013-07-25, dijous
Comentari: 

Mateu 5v25 Posa’t d’acord ben aviat amb el teu adversari, mentre ets en el camí amb ell, no fos que l’adversari et lliurés al jutge, i el jutge et lliurés a l’agutzil i et llancessin a la presó.

ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ, ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾽ αὐτοῦ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ.

Agree <2468> (5749) <2132> (5723) with thine <4675> adversary <476> quickly <5035>, whiles <2193> <3755> thou art <1488> (5748) in <1722> the way <3598> with <3326> him <846>; lest at any time <3379> the adversary <476> deliver <3860> (5632) thee <4571> to the judge <2923>, and <2532> the judge <2923> deliver <3860> (5632) thee <4571> to the officer <5257>, and <2532> thou be cast <906> (5701) into <1519> prison <5438>.