Mateu 5v32 Però jo us dic: El qui es divorcia de la seva dona, llevat del cas de fornicació, fa que ella cometi adulteri, i el qui es casa amb la divorciada comet adulteri. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, παρεκτὸς λόγου πορνείας,

Data: 
2013-08-01, dijous
Comentari: 

Mateu 5v32 Però jo us dic: El qui es divorcia de la seva dona, llevat del cas de fornicació, fa que ella cometi adulteri, i el qui es casa amb la divorciada comet adulteri.

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι· καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται.

But <1161> I <1473> say <3004> (5719) unto you <5213>, That <3754> whosoever <3739> <302> shall put away <630> (5661) his <846> wife <1135>, saving <3924> for the cause <3056> of fornication <4202>, causeth <4160> (5719) her <846> to commit adultery <3429> (5738): and <2532> whosoever <3739> <1437> shall marry <1060> (5661) her that is divorced <630> (5772) committeth adultery <3429> (5736).