Mateu 5v34 Però jo us dic: No jureu de cap manera: ni pel cel, perquè és el tron de Déu; ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ·

Data: 
2013-08-02, divendres
Comentari: 

Mateu 5v34 Però jo us dic: No jureu de cap manera: ni pel cel, perquè és el tron de Déu;

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ·

But <1161> I <1473> say <3004> (5719) unto you <5213>, Swear <3660> (5658) not <3361> at all <3654>; neither <3383> by <1722> heaven <3772>; for <3754> it is <2076> (5748) God's <2316> throne <2362>: