Mateu 5v35 ni per la terra, perquè és l’escambell dels seus peus; ni per Jerusalem, perquè és la ciutat del gran Rei. μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως·

Data: 
2013-08-03, dissabte
Comentari: 

Mateu 5v35 ni per la terra, perquè és l’escambell dels seus peus; ni per Jerusalem, perquè és la ciutat del gran Rei.

μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως·

Nor <3383> by <1722> the earth <1093>; for <3754> it is <2076> (5748) his <846> footstool <4228> <5286>: neither <3383> by <1519> Jerusalem <2414>; for <3754> it is <2076> (5748) the city <4172> of the great <3173> King <935>.