Mateu 5v39 Però jo us dic: No resistiu al dolent. Sinó que al qui et pega a la galta dreta, para-li també l’altra. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιάν σου σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·

Data: 
2013-08-07, dimecres
Comentari: 

Mateu 5v39 Però jo us dic: No resistiu al dolent. Sinó que al qui et pega a la galta dreta, para-li també l’altra.

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιάν σου σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·

But <1161> I <1473> say <3004> (5719) unto you <5213>, That ye resist <436> (5629) not <3361> evil <4190>: but <235> whosoever <3748> shall smite <4474> (5692) thee <4571> on <1909> thy <4675> right <1188> cheek <4600>, turn <4762> (5657) to him <846> the other <243> also <2532>.