Mateu 5v44 Però jo us dic: Estimeu els vostres enemics, beneïu els qui us maleeixen, feu bé als qui us odien i pregueu pels qui us ultratgen i us persegueixen, ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τ

Data: 
2013-08-12, dilluns
Comentari: 

Mateu 5v44 Però jo us dic: Estimeu els vostres enemics, beneïu els qui us maleeixen, feu bé als qui us odien i pregueu pels qui us ultratgen i us persegueixen,

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς, καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, καὶ διωκόντων ὑμᾶς·

But <1161> I <1473> say <3004> (5719) unto you <5213>, Love <25> (5720) your <5216> enemies <2190>, bless <2127> (5720) them that curse <2672> (5740) you <5209>, do <4160> (5720) good <2573> to them that hate <3404> (5723) you <5209>, and <2532> pray <4336> (5737) for <5228> them which <3588> despitefully use <1908> (5723) you <5209>, and <2532> persecute <1377> (5723) you <5209>;