Mateu 6v1 ¶ Procureu de no fer la vostra almoina davant dels homes, per ser-ne vistos. Altrament no tindreu cap recompensa del vostre Pare que és en els cels. ¶ Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ

Data: 
2013-08-17, dissabte
Comentari: 

Mateu 6v1 ¶ Procureu de no fer la vostra almoina davant dels homes, per ser-ne vistos. Altrament no tindreu cap recompensa del vostre Pare que és en els cels.

¶ Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

¶ Take heed <4337> (5720) that ye do <4160> (5721) not <3361> your <5216> alms <1654> before <1715> men <444>, to be seen <4314> <2300> (5683) of them <846>: otherwise <1490> ye have <2192> (5719) no <3756> reward <3408> of <3844> your <5216> Father <3962> which <3588> is in <1722> heaven <3772>.