Mateu 6v6 Tu, en canvi, quan preguis, entra dins la teva cambra i tanca la teva porta i prega al teu Pare que és en el secret. I el teu Pare, que mira en el secret, et recompensarà en públic. σὺ δέ, ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσα

Data: 
2013-08-22, dijous
Comentari: 

Mateu 6v6 Tu, en canvi, quan preguis, entra dins la teva cambra i tanca la teva porta i prega al teu Pare que és en el secret. I el teu Pare, que mira en el secret, et recompensarà en públic.

σὺ δέ, ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου, πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

But <1161> thou <4771>, when <3752> thou prayest <4336> (5741), enter <1525> (5628) into <1519> thy <4675> closet <5009>, and <2532> when thou hast shut <2808> (5660) thy <4675> door <2374>, pray <4336> (5663) to thy <4675> Father <3962> which <3588> is in <1722> secret <2927>; and <2532> thy <4675> Father <3962> which <3588> seeth <991> (5723) in <1722> secret <2927> shall reward <591> (5692) thee <4671> openly <1722> <5318>.