Mateu 6v9 Vosaltres, doncs, heu de pregar així: Pare nostre que ets en els cels, sigui santificat el teu Nom. οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·

Data: 
2013-08-25, diumenge
Comentari: 

Mateu 6v9 Vosaltres, doncs, heu de pregar així: Pare nostre que ets en els cels, sigui santificat el teu Nom.

οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·

After this manner <3779> therefore <3767> pray <4336> (5737) ye <5210>: Our <2257> Father <3962> which <3588> art in <1722> heaven <3772>, Hallowed be <37> (5682) thy <4675> name <3686>.