Mateu 6v10 Vingui el teu regne. Sigui feta la teva voluntat, com en el cel, també sobre la terra. ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

Data: 
2013-08-26, dilluns
Comentari: 

Mateu 6v10 Vingui el teu regne. Sigui feta la teva voluntat, com en el cel, també sobre la terra.

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

Thy <4675> kingdom <932> come <2064> (5628). Thy <4675> will <2307> be done <1096> (5676) in <1909> earth <1093>, as <2532> <5613> it is in <1722> heaven <3772>.