Mateu 6v13 I no ens duguis a la temptació, ans deslliura’ns del maligne. Perquè teu és el regne i el poder i la glòria pels segles. Amén. καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ

Data: 
2013-08-29, dijous
Comentari: 

Mateu 6v13 I no ens duguis a la temptació, ans deslliura’ns del maligne. Perquè teu és el regne i el poder i la glòria pels segles. Amén.

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.

And <2532> lead <1533> (5661) us <2248> not <3361> into <1519> temptation <3986>, but <235> deliver <4506> (5663) us <2248> from <575> evil <4190>: For <3754> thine <4675> is <2076> (5748) the kingdom <932>, and <2532> the power <1411>, and <2532> the glory <1391>, for <1519> ever <165>. Amen <281>.