Mateu 6v16 ¶ I quan dejuneu, no sigueu com els hipòcrites que fan un posat abatut: perquè es desfiguren les cares a fi de mostrar als homes que estan dejunant. En veritat us dic: ja tenen la seva recompensa. ¶ Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκ

Data: 
2013-08-31, dissabte
Comentari: 

Mateu 6v16 ¶ I quan dejuneu, no sigueu com els hipòcrites que fan un posat abatut: perquè es desfiguren les cares a fi de mostrar als homes que estan dejunant. En veritat us dic: ja tenen la seva recompensa.

¶ Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

¶ Moreover <1161> when <3752> ye fast <3522> (5725), be <1096> (5737) not <3361>, as <5618> the hypocrites <5273>, of a sad countenance <4659>: for <1063> they disfigure <853> (5719) their <846> faces <4383>, that <3704> they may appear <5316> (5652) unto men <444> to fast <3522> (5723). Verily <281> I say <3004> (5719) unto you <5213>, <3754> They have <568> (5719) their <846> reward <3408>.