Mateu 6v21 Perquè on hi ha el vostre tresor, allí hi haurà també el vostre cor. ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Data: 
2013-09-05, dijous
Comentari: 

Mateu 6v21 Perquè on hi ha el vostre tresor, allí hi haurà també el vostre cor.

ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

For <1063> where <3699> your <5216> treasure <2344> is <2076> (5748), there <1563> will <2071> <0> your <5216> heart <2588> be <2071> (5704) also <2532>.