Mateu 6v23 Però si el teu ull és dolent, tot el teu cos estarà a les fosques. Si, doncs, la llum que hi ha en tu és foscor, com serà de gran la foscor? ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστ

Data: 
2013-09-07, dissabte
Comentari: 

Mateu 6v23 Però si el teu ull és dolent, tot el teu cos estarà a les fosques. Si, doncs, la llum que hi ha en tu és foscor, com serà de gran la foscor?

ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;

But <1161> if <1437> thine <4675> eye <3788> be <5600> (5753) evil <4190>, thy <4675> whole <3650> body <4983> shall be <2071> (5704) full of darkness <4652>. If <1487> therefore <3767> the light <5457> that is <2076> (5748) in <1722> thee <4671> be darkness <4655>, how great <4214> is that darkness <4655>!