Mateu 6v25 ¶ Per això us dic: No us desficieu per la vostra vida, què menjareu i què beureu; ni pel vostre cos, amb què us heu de vestir. ¿No val més la vida que el menjar, i el cos més que el vestit? ¶ διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί

Data: 
2013-09-09, dilluns
Comentari: 

Mateu 6v25 ¶ Per això us dic: No us desficieu per la vostra vida, què menjareu i què beureu; ni pel vostre cos, amb què us heu de vestir. ¿No val més la vida que el menjar, i el cos més que el vestit?

¶ διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ τί πίητε· μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

¶ Therefore <1223> <5124> I say <3004> (5719) unto you <5213>, Take no <3361> thought <3309> (5720) for your <5216> life <5590>, what <5101> ye shall eat <5315> (5632), or <2532> what <5101> ye shall drink <4095> (5632); nor yet for <3366> your <5216> body <4983>, what <5101> ye shall put on <1746> (5672). Is <2076> (5748) not <3780> the life <5590> more than <4119> meat <5160>, and <2532> the body <4983> than raiment <1742>?