Mateu 7v2 perquè amb el judici amb què judiqueu, sereu judicats; i amb la mesura amb què mesureu, se us mesurarà a vosaltres. ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε· καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.

Data: 
2013-09-20, divendres
Comentari: 

Mateu 7v2 perquè amb el judici amb què judiqueu, sereu judicats; i amb la mesura amb què mesureu, se us mesurarà a vosaltres.

ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε· καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.

For <1722> with <3739> what <1063> judgment <2917> ye judge <2919> (5719), ye shall be judged <2919> (5701): and <2532> with <1722> what <3739> measure <3358> ye mete <3354> (5719), it shall be measured <488> <0> to you <5213> again <488> (5701).