Mateu 26v41 Vetlleu i pregueu, a fi que no entreu en temptació. L’esperit prou que està disposat, però la carn és feble. γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.

Data: 
2013-09-25, dimecres
Comentari: 

Mateu 26v41 Vetlleu i pregueu, a fi que no entreu en temptació. L’esperit prou que està disposat, però la carn és feble.

γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.

Watch <1127> (5720) and <2532> pray <4336> (5737), that <3363> <0> ye enter <1525> (5632) not <3363> into <1519> temptation <3986>: the spirit <4151> indeed <3303> is willing <4289>, but <1161> the flesh <4561> is weak <772>.