Marc 6v50 Perquè tots el van veure, i es van espantar; i immediatament els va parlar, i els diu: Tingueu confiança, sóc jo, no tingueu por. πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον, καὶ ἐταράχθησαν. καὶ εὐθέως ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, Θαρσεῖτε· ἐγώ εἰμι, μὴ

Data: 
2013-09-28, dissabte
Comentari: 

Marc 6v50 Perquè tots el van veure, i es van espantar; i immediatament els va parlar, i els diu: Tingueu confiança, sóc jo, no tingueu por.

πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον, καὶ ἐταράχθησαν. καὶ εὐθέως ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, Θαρσεῖτε· ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε.

For <1063> they all <3956> saw <1492> (5627) him <846>, and <2532> were troubled <5015> (5681). And <2532> immediately <2112> he talked <2980> (5656) with <3326> them <846>, and <2532> saith <3004> (5719) unto them <846>, Be of good cheer <2293> (5720): it is <1510> (5748) I <1473>; be <5399> <0> not <3361> afraid <5399> (5737).